Email Email: doanhnghiep.kinhtechungkhoan@gmail.com | Hotline Hotline: 0995222999

Tự doanh bán ròng gần 450 tỷ đồng tuần VN-Index bốc hơi gần 50 điểm, tâm điểm xả MSN và 'họ Vingroup'