Theo đó, số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 3.440.252 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần Vinachem đang sở hữu tại TIBACO. Giá khởi điểm 39.200 đồng/cổ phần.

Vinachem thoái vốn thành công hơn 3 triệu cổ phần tại Ắc quy Tia Sáng
Nhà máy sản xuất của VinaChem

Kết thúc thời hạn đăng ký đấu giá, có 2 nhà đầu tư là cá nhân trong nước đăng ký mua tổng cộng 3.440.300 cổ phần. Tại phiên đấu giá, khối lượng đặt mua cao nhất là 3.096.300 cổ phần và khối lượng đặt mua thấp nhất là 344.000 cổ phần với mức giá đặt mua duy nhất là 39.200 đồng/cổ phần, bằng với giá khởi điểm.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần chào bán đã được bán hết cho cả 2 nhà đầu tư với giá đấu thành công là 39.200 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 134.857.878.400 đồng.

Như vậy, thông qua phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức trong năm 2023 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vinachem đã thoái vốn thành công tại TIBACO./.