Nhằm bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung dài hạn của khách hàng, LienVietPostBank chào bán 1.950 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022.

LienVietPostBank phát hành 1.950 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng | Báo Công Thương
LienVietPostBank phát hành 1.950 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với lãi suất hấp dẫn

Từ ngày 10 - 30/12/2022, LienVietPostBank sẽ chào bán 19,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu (tương đương 1.950 tỷ đồng) với hai loại kỳ hạn; Trái phiếu kỳ hạn 7 năm và trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trong lần chào bán này, lãi suất trái phiếu từ 10,2 % - 10,5 %/năm, cụ thể; lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ; trong đó lãi suất loại kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu LienVietPostBank từ ngày 10 - 30/12/2022 tại tất cả các điểm giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc và thông qua đại lý phát hành - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu.

LienVietPostBank sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022 để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay tới khách hàng trong qúy I/2023.