Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) kính mời các Quý công ty có đủ điều kiện và khả năng tham dự Gói mua sắm cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng (AML) 3 năm. Thông tin về gói mua sắm:

VietinBank gia hạn phát hành Hồ sơ yêu cầu Gói mua sắm cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm
Trụ sở Vietinbank

1. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng (AML) 3 năm.

2. Thời gian nhận Hồ sơ đề xuất: Từ 9h00 ngày 29/12/2022.

3. Thời gian mở Hồ sơ yêu cầu: 9h30 phút ngày 6/1/2023 tại Phòng Vận hành và TTB, Khối Công nghệ thông tin VietinBank, Tầng 1, 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá Hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho các đơn vị được lựa chọn thực hiện Gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!