Mục đích mua cổ phiếu quỹ để chuẩn bị nguồn cổ phiếu cho đợt phát hành ESOP tiếp theo, gia tăng lợi ích cổ đông. Với giá đóng cửa ngày 18/12 là 70.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Coteccons sẽ phải bỏ ra khoảng 346,92 tỷ đồng để thực hiện mua vào 4,9 triệu cổ phiếu quỹ.

Trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.775,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 88,7 tỷ đồng, lần lượt bằng 44,6% và 53,8% so với thực hiện quý III/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện mạnh từ 4,1% lên 6,1%.

1809-cotecons
Hình minh họa

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước về 168,1 tỷ đồng. Theo giải thích của doanh nghiệp, nguyên nhân là do chịu tác động của dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, nhiều dự án bất động sản giãn tiến độ xây dựng, dẫn đến doanh thu giảm và lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có khoản giảm trừ doanh thu 31,1 tỷ đồng của công trình đã quyết toán.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Coteccons đạt doanh thu thuần 10.301 tỷ đồng, giảm 37% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 369 tỷ đồng, giảm 23%. So với kế hoạch năm, Công ty đã thực hiện 64% doanh thu và 62% lợi nhuận.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,6% và 15,5% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của CTD giảm 13,2% về 14.056 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.453,8 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.557,4 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.457,8 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 628,9 tỷ đồng, chiếm 4,5% tổng tài sản.

Theo báo cáo tài chính quý III/2020, hiện tại doanh nghiệp sở hữu 3.557,4 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, trong khi chỉ có 77,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với giá trị tiền và đầu tư tài chính trên số lượng cổ phiếu lưu hành là 46.080 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, đây là một quỹ tiền mặt tương đối lớn, trong khi doanh nghiệp không vay nợ, điều này sẽ là lợi thế nhất định để tận dụng các cơ hội M&A dự án, hoặc trực tiếp triển khai dự án, điều mà các đối thủ cạnh tranh không làm được do vay nợ lớn, quỹ tiền mặt hạn chế đang niêm yết trên sàn.

Coteccons đã sử dụng quỹ tiền mặt lớn của mình sẽ thực hiện mua cổ phiếu quỹ giúp bình ổn giá chứng khoán sau giai đoạn giảm mạnh, điều này kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm hơn trong thời gian tới.

Fecon muốn bán sạch cổ phiếu quỹ khi thị giá tăng hơn gấp đôi

HĐQT Fecon (HoSE - Mã: FCN) thông qua phương án bán tối đa toàn bộ hơn 1,5 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Phương ...

REE đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - REE Corporation (HoSE - Mã: REE) thông báo đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu để ...

Tập đoàn Thiên Long muốn bán hết 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – sàn HOSE) thông báo bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức chuyển quyền sở ...