thu tuong phe duyet danh muc doanh nghiep co von nha nuoc thuc hien thoai von den het nam 2020

TNG chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%

thu tuong phe duyet danh muc doanh nghiep co von nha nuoc thuc hien thoai von den het nam 2020

ĐHĐCĐ TTC Land: Mục tiêu lợi nhuận giảm 65% về 120 tỉ đồng, Chủ tịch HĐQT từ nhiệm

thu tuong phe duyet danh muc doanh nghiep co von nha nuoc thuc hien thoai von den het nam 2020
Sabeco sẽ chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn. (Ảnh minh họa)

Theo danh mục này, doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12/2020 gồm: Tổng Công ty CP Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty CP (Bộ Xây dựng), Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Công ty CP (Bộ Xây dựng); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng).

Doanh nghiệp chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn, hoàn thành chuyển giao trước 31/8/2020 gồm 14 doanh nghiệp: Tổng Công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam (Bộ Công Thương), Công ty CP Xây dựng và NK Tổng hợp (Bộ Công Thương), Công ty CP Nông thổ sản Việt Nam (Bộ Công Thương), Tổng Công ty Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Bộ Công Thương), Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)…

Quyết định cũng nêu rõ, có 18 doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể.

Bên cạnh đó, danh mục doanh nghiệp dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021 - 2025 còn có 54 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước chưa thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 và 15 doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực khác.

Việc thoái vốn của các doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP HCM, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp chưa được liệt kê tại quyết định này thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và tỉ lệ đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất thoái vốn, kết quả thực hiện.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn của từng doanh nghiệp trước ngày 31/7/2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức thực hiện việc thoái vốn theo lộ trình đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thoái vốn trước ngày 31/7/2020 đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa được liệt kê tại Quyết định này, đảm bảo tỉ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo đúng qui định.

Đối với những trường hợp không thể thoái vốn theo quyết định này khi điều kiện thị trường không thuận lợi, hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan thì cần kịp thời báo cáo Bộ KH&ĐT để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng kết tình hình thực hiện, xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quí IV/2020.

Còn Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn thu từ việc thoái vốn của các doanh nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phù hợp với Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.