Thay đổi kế hoạch sử dụng vốn, HAGL Agrico dừng phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

Thế Giới Di Động (MWG) hoàn thành 78% kế hoạch lãi sau 8 tháng

Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu của công ty trong tháng 8 đạt 1.238 tỷ đồng, giảm 8,1%; lợi nhuận sau thuế giảm 12% so với tháng 8/2019 xuống còn 52 tỷ đồng.

5910-thang-8
Nguồn: PNJ

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần PNJ đạt 10.291 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,1%; lãi sau thuế giảm 23% còn 548 tỷ đồng.

Theo đó, sau 8 tháng, PNJ đã hoàn thành lần lượt 71% kế hoạch doanh thu và 65,7% lợi nhuận năm 2020.

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, doanh thu kênh lẻ tháng 8 giảm nhẹ 7%. Dịch COVID -19 bùng phát tại Đà Nẵng vào những ngày cuối tháng 7 kéo sang đầu tháng 8 đã khiến doanh thu tháng 8 của PNJ ảnh hưởng 1 phần do các cửa hàng tại các địa phương bị giãn cách và sức mua chung của thị trường chậm lại trong 2 tuần đầu tháng 8.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ.

0227-lyy-ky-8
Nguồn: PNJ

Doanh thu sỉ giảm 40% trong tháng 8 nguyên nhân do các khách hàng sỉ chịu ảnh hưởng của dịch nên nhu cầu sụt giảm so với cùng kỳ, bên cạnh đó, sức mua chung của thị trường trang sức vẫn chưa thật sự phục hồi. Lũy kế 8 tháng, doanh thu sỉ giảm 25% so với cùng kỳ.

Doanh thu vàngmiếng tiếp tục tăng 10% trong tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu vàng miếng tăng trưởng 17,5%.

Trong tháng 8, PNJ đã mở mới 7 cửa hàng gold, 1 cửa hàng CAO, đóng 4 cửa hàng trang sức (2 cửa hàng Gold và 2 cửa hàng Silver).

PNJ đặt mục tiêu mở mới 31 cửa hàng tập trung vào các khu vực trọng điểm và tập trung tối ưu hóa doanh thu trên mỗi cửa hàng vào cuối năm 2020.