Trong đó, có một số doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức cao như: Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (mã Ck: DPR) dự kiến chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/11, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11. Với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPR dự chi hơn 86 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/11.

Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, cao nhất 35%
Nhiều doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông

Công ty cổ phần Traphaco (mã Ck: TRA) thông báo ngày 18/11 tới đây sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 20%. Ngày chốt là ngày giao dịch không hưởng quyền. Với tỷ lệ 20%, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 2.000 đồng/cp, Với 41,4 triệu đang lưu hành, ước tính TRA cần chi 83 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 30/11/2022.

Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã Ck: DSN ) vừa công bố thông tin về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (tương đương sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 16/11, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/11. Với gần 12,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DSN cần chi hơn 18 tỷ đồng để thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2022.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã Ck: NCT) chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 16/11, thời gian thanh toán từ ngày 15/12/2022. Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty chi khoảng 91,6 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi kết thúc năm tài chính 2022, VIB có thể chia cổ tức tiền mặt lên tới 35% vốn điều lệ.

Lãnh đạo VIB cho biết ngân hàng sẽ tính toán mức cổ tức tối ưu để trình đại hội đồng cổ đông vào đầu năm 2023, phù hợp với chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Nếu phương án này được đại hội thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, dự kiến VIB có thể chia cổ tức tiền mặt lên tới 35% vốn điều lệ, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu cổ đông có thể nhận 3.500 đồng cổ tức.

"Con số 35% này có thể cao hơn nếu các khoản thu bất thường kịp ghi nhận trong năm 2022", đại diện VIB chia sẻ.

Trước đó, Sabeco, FPT, Bóng đèn phích nước Rạng Đông, C32 là những doanh nghiệp có chính sách trả cổ tức tiền mặt ổn định.

Cụ thể, Sabeco (HoSE: SAB) có chính sách trả cổ tức tiền mặt 35% bằng tiền mặt trong nhiều năm qua, kể cả qua 2 năm hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 liên quan đến điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng bia, rượu.

Sau khi lập đỉnh lợi nhuận trên 5.000 tỷ đồng vào 2019, "ông lớn" ngành bia ghi nhận 2 năm liên tiếp suy giảm xuống lần lượt 4.723 tỷ vào 2020 và 3.677 tỷ đồng vào 2021. Dù vậy, Sabeco vẫn trích 2.244 tỷ đồng để trả cổ tức mỗi năm, tương đương tỷ lệ 35% vốn điều lệ. Năm nay, tổng công ty lên kế hoạch doanh thu tăng 32% lên 34.791 tỷ đồng. lãi sau thuế 17% lên 4.581 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức không đổi 35% bằng tiền mặt.

Tương tự công ty mẹ, Bia Sài Gòn – Miền Trung (HoSE: SMB) cũng có chính sách trả cổ tức tiền mặt hằng năm tỷ lệ 35% mệnh giá.

Từ 2017-2020, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) liên tục chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông ở tỷ lệ 50% vốn điều lệ, tương đương mức thanh toán 57,5 – 59 tỷ đồng mỗi năm. Doanh nghiệp chưa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhưng theo kế hoạch thì cổ tức năm 2021 cũng là 50% bằng tiền mặt, chia làm 2 đợt thanh toán vào tháng 9/2021 trả 25% và tháng 4/2022 trả phần còn lại. Doanh nghiệp đã thanh toán đợt 1 và đợt 2 sẽ được chi trả vào ngày 10/6 tới đây, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông 1/6.

FPT (HoSE: FPT) cũng có truyền thống chia cổ tức tiền mặt mỗi năm 20%. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ chia thêm cổ phiếu thưởng tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh. Như năm 2021, phương án chia cổ tức gồm 20% bằng tiền mặt, 10% đã trả trong năm và 10% còn lại dự kiến tháng 7. Đồng thời, doanh nghiệp cũng trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20%. Chính sách cổ tức năm nay tiếp tục duy trì 20% tiền mặt, mức chia chính xác sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định.