FLC GAB và FLC Stone bổ nhiệm mới 1 nữ Chủ tịch

Lịch trả cổ tức đến giữa tháng 9/2020: Cao nhất 75% tiền mặt

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tập đoàn KIDO đã miễn nhiệm chức danh của các ông/bà sau:

3045-kido
Nguồn: KDC

Động thái của KIDO diễn ra trong bối cảnh công ty con do Tập đoàn nắm 61,9% vốn là CTCP Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) vừa có sự xáo trộn nhân sự cấp cao trước thềm sáp nhập tới KIDO.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cũng vừa được HĐQT của CTCP Dầu thực vật Tường An chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật kể từ ngày 1/9. Bà Hạnh được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tường An từ năm 2017.

Ông Trần Lệ Nguyên, thành viên HĐQT của Tường An sẽ giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 1/9.

Bên cạnh đó, ông Hà Bình Sơn cũng từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tường An từ ngày 1/9 và ông Bùi Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc điều hành được bổ nhiệm thay thế với thời hạn 3 năm kể từ ngày 1/9.

Hiện Ban Tổng Giám đốc của KIDO gồm ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn và chỉ còn 9 phó tổng giám đốc.

Về phương án sáp nhập của Tường An vào KIDO, tập đoàn sẽ đưa ra phương án sáp nhập cụ thể vào kỳ họp bất thường dự kiến trong quý III năm nay.

Mục đích thương vụ sáp nhập nhằm giúp KIDO có thể hỗ trợ tốt hơn cho các công ty con về nhân sự, vốn, công nghệ,… Bên cạnh đó, các cổ phiếu công ty thành viên cũng sẽ được hoán đổi sang cổ phiếu KDC có thanh khoản thị trường tốt hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch sáp nhập Tường An vào KIDO đang được tạm hoãn. Nguyên nhân do cổ đông Nhà nước là VOC vẫn đang nắm 26,5% vốn của TAC nên chưa thể biểu quyết thông qua việc sáp nhập.