Thép Pomina bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Lịch trả cổ tức đến giữa tháng 9/2020: Cao nhất 75% tiền mặt

5108-huy
Nữ tướng Vũ Thị Minh Huệ sinh năm 1985.

Cụ thể, FLC Stone vừa thông báo việc Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Công thôi kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty từ ngày hôm nay 7/9.

Người thay ông Công làm Chủ tịch FLC Stone là bà Vũ Thị Minh Huệ sinh năm 1985. Từ tháng 6/2018 đến nay, bà Huệ là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD, sau đổi tên thành CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone như hiện tại.

Ngoài ra bà Huệ còn đang là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Định. Tiền thân của doanh nghiệp này là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định, thành lập ngày 27/3/2017 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) góp 100%.

Cùng ngày 7/9, FLC GAB đã thông báo thay đổi chủ tịch. Người từ chức cũng là ông Nguyễn Đức Công và người thay thế cũng là bà Vũ Thị Minh Huệ. Hiện nay ông Công vẫn là Tổng Giám đốc của FLC GAB.

Việc ông Công thôi kiêm nhiệm chức Chủ tịch và Tổng Giám đốc tại FLC GAB và FLC Stone là nhằm tuân thủ Nghị định 71/2017. Theo nghị định này, từ ngày 1/8/2020, "Chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng một công ty đại chúng".

Tới ngày 10/8/2020, nhiều doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), trong đó có FLC Stone, vẫn chưa tách bạch chức danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc và do vậy đã bị HOSE gửi công văn nhắc nhở.

Trong báo cáo tài chính bán niên 2020 được lập ngày 28/8, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến nhắc nhở việc FLC Stone vẫn có Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Đến ngày hôm nay 7/9, tức là hơn một tháng sau hạn chót của Nghị định 71, FLC Stone mới tách bạch hai vị trí lãnh đạo cao nhất.