Cụ thể, Gỗ Đức Thành dự kiến phát hành hơn 1,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Gỗ Đức Thành (GDT) sắp phát hành hơn 1,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 19,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 (64 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Trước đó, vào tháng 11/2021 và tháng 5/2022, GDT đã thực hiện 2 đợt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tổng tỷ lệ 30%.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong nửa đầu năm 2022, Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu đạt 238,2 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021 do năm 2021 dịch bệnh, bị đứt gãy chuỗi cung ứng nên ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khách hàng đã tăng đặt hàng để dự trữ giúp doanh thu tăng.

Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 44,6 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021, do Công ty đầu tư máy móc hiện đại cho năng suất cao, cải tiến quy trình sản xuất giúp tiết kiệm được chi phí nguyên liệu, nhân công.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu GDT giảm 2,3%, xuống 36.050 đồng/CP.