Đến ngày 25/7, Gelex tiếp tục mua thêm 69,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm số lượng trái phiếu lưu hành từ 200 tỷ đồng về 130,3 tỷ đồng. Được biết, đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 23/7/2020 và đáo hạn 23/7/2023. Như vậy, Công ty đã mua lại trái phiếu trước kỳ hạn gần 1 năm.

Như vậy, tổng hai lô trái phiếu Gelex vừa mua lại trị giá 204,9 tỷ đồng.

Trước đó, từ 19/5 đến 17/6, Gelex đã mua lại tới 1.422,3 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 19/5, Gelex đã mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, trái phiếu phát hành ngày 19/5/2021 và đáo hạn 19/5/2024; ngày 19/5, Gelex mua lại lô 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021 và đáo hạn ngày 31/12/2024; ngày 17/6, Gelex mua lại toàn bộ lô 400 triệu trái phiếu phát hành ngày 15/4/2020 và đáo hạn ngày 15/4/2023 (kỳ hạn 3 năm); ngày 17/6, Gelex tiếp tục mua thêm 222,3 tỷ đồng trong tổng 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn 13/5/2023 (kỳ hạn 3 năm).

Như vậy, lũy kế từ 19/5 tới nay, Gelex đã mua lại khoảng 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu GEX giảm 900 đồng về 21.500 đồng/cổ phiếu.

Gelex tiếp tục hoàn tất mua lại hàng trăm tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận trong 6 tháng

GELEX vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng 47% so với cùng kỳ 2021 và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm 2022. Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2022 của Gelex đạt 17.715 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.485 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 47% so với cùng kỳ 2021. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Gelex cho thấy, cơ cấu doanh thu của Gelex dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng mảng hạ tầng và dần cân đối tỷ trọng doanh thu các mảng sản xuất kinh doanh trong tập đoàn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022, mảng thiết bị điện đóng góp 8.896 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 49% tổng doanh thu thuần Tập đoàn, vật liệu xây dựng đóng góp 4.503 tỷ đồng, chiếm 25%, bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp đóng góp 3.381 tỷ đồng, chiếm 20%, sản xuất kinh doanh điện nước đóng góp 784 tỷ đồng, chiếm 4,5% và doanh thu khác 110 tỷ đồng, chiếm 1,5% doanh thu thuần Tập đoàn. Với sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu này, Gelex đang thực hiện khá tốt chiến lược đa ngành, hạn chế rủi ro suy giảm khi phụ thuộc vào một vài thị trường.

Về lợi nhuận gộp, 6 tháng đầu năm, Gelex đạt 3.821 tỷ đồng lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp đạt 21,57%. Với hoạt động ổn định của khối thiết bị điện, kết quả này đến từ gia tăng tỷ trọng doanh thu và biên lợi nhuận gộp của các nhóm vật liệu xây dựng, bất động sản và sản xuất kinh doanh điện nước của doanh nghiệp.

Mặc dù doanh thu thuần và lợi nhuận gộp đều gia tăng, nhưng trong quý II và 6 tháng đầu năm, với ảnh hưởng bất lợi chung từ biến động của các thị trường lớn trên thế giới và các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất,… các chi phí của toàn hệ thống đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Chi phí tài chính trong quý II gia tăng do tăng chênh lệch tỷ giá, chiết khấu thanh toán, chi phí lãi vay, phí LC & lãi mua hàng trả chậm, và các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ 2021. Do vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Gelex ghi nhận 1.485 tỷ đồng. Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận ròng của đơn vị đạt 1.085 tỷ đồng.

Năm 2022, Gelex dự kiến đạt 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng ở mức cao lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng, GELEX đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm.

Giai đoạn tiếp theo, đối với sản xuất công nghiệp, Gelex tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường và giữ vững vị thế là các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện, đồng thời mở rộng đầu tư vào hoạt động mua bán điện.

Ở lĩnh vực Hạ tầng, thông qua các đơn vị thành viên, Gelex tập trung đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp và nhà ở xã hội, các dự án năng lượng sạch, sản xuất kinh doanh nước, vật liệu xây dựng…, tiếp tục triển khai các dự án đúng tiến độ đồng thời gia tăng hiệu quả từ hoạt động vận hành, khai thác dự án nhằm tạo nguồn thu ổn định, vững chắc trong dài hạn.

Gelex chào mua công khai 95 triệu cổ phần VGC, giá 17.700 đồng

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex – Mã chứng khoán: GEX) vừa công bố thông tin về việc chào mua công khai VGC. ...

Red Capital thoái xong toàn bộ vốn tại Viglacera

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư đỏ (Red Capital) thông báo về việc bán toàn bộ hơn 5 triệu cổ phiếu VGC, tương đương 1,12% ...

Gelex sắp hiện thực hóa “giấc mơ” thâu tóm Viglacera

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex – Mã: GEX) vừa công bố kết quả chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu VGC ...