Theo công bố, ông Nguyễn Văn Huấn sẽ thực hiện giao dịch từ ngày 26/2 đến 24/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 25/2, giá cổ phiếu CC1 ở 16.400 đồng/cp. Theo đó, ông Nguyễn Văn Huấn sẽ chi ra khoảng 195 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Văn Huấn được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 kể từ ngày 21/1.

1121-cc1

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu CC1, ngày 3/2, ông Trần Tấn Phát, một nhà đầu tư cá nhân, đã mua vào 13,7 triệu cổ phiếu CC1, tương ứng 12,49% cổ phần của công ty. Cùng ngày, Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) thông báo đã bán hết toàn bộ 10,388 triệu cổ phiếu CC1 (tương ứng tỷ lệ 9,47%) và không còn là cổ đông lớn của công ty.

Trước ông Huấn, ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 13,2 triệu cổ phiếu trung khoảng thời gian từ ngày 4/2 đến 2/3.

Về kết quả kinh doanh, riêng quý IV/2020, CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.109 tỷ đồng - tăng 10% so với cùng kỳ; nhờ giá vốn hàng bán chỉ tăng thêm 7% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 169 tỷ đồng, tăng 56% so với quý 4/2019.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm gần một nửa tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 76% và 12% trong đó đáng kể nhất là chi phí tài chính giảm từ 122 tỷ đồng xuống còn hơn 29 tỷ đồng, hoạt động liên doanh liên kết có lãi gần 34 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ đồng thời công ty còn có lãi từ hoạt động khác hơn 16 tỷ đồng nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 141 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 106 tỷ đồng, cao gấp hơn 21 lần so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, CC1 đạt gần 6.839 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, do CC1 thua lỗ trong 9 tháng đầu năm nên lợi nhuận sau thuế còn 43,3 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là hơn 54 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2019.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản Công ty giảm hơn 7% về còn gần 9.880 tỷ đồng. Chiếm phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn với hơn 42% tổng tài sản, tương đương 4.173 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả vẫn ở mức cao với 8.026,7 tỷ đồng trong đó vay nợ ngắn hạn là 2.473 tỷ đồng và vay nợ dài hạn là 1.674 tỷ đồng.