Ngày 1/9/2022, HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (Mã IDI - HOSE) vừa thông qua nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Mức chia dự kiến năm 2021 là 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) - mức cao nhất trong lịch sử chia cổ tức bằng tiền của doanh nghiệp thủy sản này. Đây cũng là bất ngờ lớn của IDI dành cho cổ đông sau năm 2020 không chia cổ tức.

Nguồn chia cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 (gần 560 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2022.

Tập đoàn Sao Mai dự thu về gần 175 tỷ đồng sau khi IDI chia cổ tức 15% bằng tiền

Với hơn 227 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền IDI chi cho đợt chia cổ tức lần này là hơn 340 tỷ đồng. Với việc nắm 51,23% vốn tại IDI, dự kiến CTCP Tập đoàn Sao Mai sẽ thu về gần 175 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, sau năm 2020 ghi nhận mức lợi nhuận về đáy 4 năm (kể từ 2017) với chỉ 107 tỷ đồng, lợi nhuận của IDI đã cải thiện đáng kể trong năm 2021 với mức tăng 33% lên 143 tỷ đồng và tiếp tục bứt phá trong nửa đầu năm 2022.

Kết quý II/2022, IDI báo doanh thu đạt 2.386 tỷ đồng - tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 229 tỷ đồng.

Như vậy, 4 quý gần nhất kể từ quý III/2021, lợi nhuận sau thuế của IDI đã tăng gần 23 lần từ mức 10 tỷ đồng.

Lũy kế bán niên 2022, IDI ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.264 tỷ đồng - tăng 33% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng - gấp 9 lần nửa đầu năm 2021.

Năm 2022, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 8.300 tỷ đồng; lãi sau thuế 900 tỷ và mức chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền.

Được biết, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thành lập năm 2003. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thay đổi vốn điều lệ 10 lần, từ số vốn đăng ký ban đầu là 29 tỷ đồng lên hơn 2.276 tỷ đồng. Năm 2011, cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.

Các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Nuôi trồng và chế biến thủy sản để xuất khẩu, tinh luyện dầu cá nguyên chất; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; Kinh doanh thuốc thú y thủy sản; Kinh doanh nhà, khách sạn.