Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông Petrolimex đã thông qua 3 nội dung như sau:

Thứ nhất, tại “Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2035”, Petrolimex tiếp tục đặt mục tiêu phát triển là doanh nghiệp Nhà nước trọng yếu, tập đoàn kinh tế lớn thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn, đảm bảo an ninh năng lượng; giữ vững và duy trì được vị thế là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn cũng như kinh doanh sản phẩm năng lượng sạch, thân thiện với môi trường trước 2023, phấn đấu kinh doanh đa quốc gia trước năm 2045.

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua 3 nội dung quan trọng
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tập đoàn cũng đặt trọng tâm cơ cấu lại vốn Công ty mẹ, đảm bảo có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào các dự án trọng điểm đảm bảo tốc độ tăng trưởng; cơ cấu lại vốn đầu tư tại các công ty con, tạo ra các doanh nghiệp trong Tập đoàn có vốn chủ sở hữu lớn, có tiềm lực về tài chính, đảm bảo nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; nỗ lực gia tăng lợi ích cho cổ đông, người lao động, cộng đồng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ hai, về việc “Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”. Theo đánh giá của Petrolimex, nguyên nhân xuất phát từ tác động của rất nhiều yếu tố liên quan đến biến động bất thường, dị biệt của giá dầu và nguồn cung năng lượng thế giới, cơ chế vận hành liên quan đến cấu thành giá cơ sở và sự cố từ Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn. Do các yếu tố tác động là bất khả kháng nắm ngoài khả năng dự báo khi xây dựng kế hoạch của Tập đoàn nên việc điều chỉnh là cần thiết và phù hợp quy định.

Bên cạnh đó, mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề nghị điều chỉnh, nhưng do nguồn thặng dư của Tập đoàn đủ khả năng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 12% như kế hoạch đã phê duyệt. Việc này phù hợp với phê duyệt của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và lộ trình tăng vốn điều lệ theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn.

Nội dung thứ ba được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là “Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của Petrolimex” bám sát mục tiêu đặt ra trong “Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2035” thông qua triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược, các công tác về: thị trường; tài chính; phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ và mội trường; quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và truyền thông phát triển thương hiệu.

Ba nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu là gì?
Petrolimex điều chỉnh nhiều trong chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Phát biểu chỉ đạo với tư cách là đại diện chủ sở hữu Nhà nước - cổ đông lớn nhất tại Petrolimex, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước) Nguyễn Tuấn Anh nhận định các nội dung biểu quyết tại phiên bất thường này là kết quả hai năm nghiên cứu, tiếp thu, điều chỉnh liên tục, ghi nhận những biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới và trong nước. Chia sẻ với những áp lực của Petrolimex, Vụ trưởng Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ sự tin tưởng cao đối với Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội củng cố lợi thế thị trường, nâng cao vị thế Petrolimex trong nền kinh tế quốc gia.

Thay mặt HĐQT Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình cùng HĐQT và Ban điều hành Petrolimex hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề ra, gia tăng lợi ích cho cổ đông, người lao động, cộng đồng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội đồng cổ đông Petrolimex họp phiên bất thường lần thứ 2 năm 2022 diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh doanh xăng dầu biến động phức tạp và khác thường, khó dự báo; hiệu quả kinh doanh của Petrolimex bị suy giảm đáng kể so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do tác động của các yếu tố: Chi phí tạo nguồn thực tế tăng cao hơn so với chi phí kết cấu trong giá cơ sở; chi phí tạo nguồn nhập khẩu tăng; lợi nhuận giảm do lùi thời gian điều chỉnh giá bán và tỷ giá tăng cao. Việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2022 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất cao sẽ tạo động lực cho toàn thể lãnh đạo các cấp, cán bộ công nhân viên, người lao động Petrolimex nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đặt ra, tự hào khẳng định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ nhân dân và nền kinh tế.