tap doan bao viet bvh du kien chi tra gan 600 ty dong co tuc bang tien mat

Tin tức doanh nghiệp niêm yết mới nhất ngày 30/6/2020

tap doan bao viet bvh du kien chi tra gan 600 ty dong co tuc bang tien mat

Thủ tướng phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

tap doan bao viet bvh du kien chi tra gan 600 ty dong co tuc bang tien mat
(Ảnh minh họa)

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 44.960 tỷ đồng, tăng 0,2% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.180 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.488 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (7.423 tỷ đồng) là 13,5%.

Ban lãnh đạo Tập đoàn cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2020 được dự kiến trên cơ sở lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ là 3,35% và 3,45%, tương ứng với các hợp đồng có hiệu lực trước và từ ngày 16/2/2019.

Trong đại hội, Tổng Giám đốc Đỗ Trường Minh chia sẻ trong quý I, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn chưa bị ảnh hưởng nhiều do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, đây là một thách thức lớn đối với Tập đoàn trong thời gian tới.

"Ước tính trong 6 tháng đầu năm tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn đạt 22.169 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ đạt 744 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm", ông Đỗ Trường Minh nói.

Chủ tịch Đào Đình Thi cho biết trước những khó khăn, thử thách do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Tập đoàn Bảo Việt vẫn tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ và tổng doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt gần 600 tỷ đồng

Tại đại hội năm nay, đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 8% tương đương gần 594 tỷ đồng, bằng 54,77% lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch được đưa ra sau khi Tập đoàn đã căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và tình hình thực tế hiện tại nhằm cân đối hài hoà hiệu quả doanh nghiệp - lợi ích khách hàng.

Sau khi trích lập thêm các quỹ theo quy định, lợi nhuận để lại của Tập đoàn là gần 282 tỷ đồng, bằng 25,98% lợi nhuận sau thuế.

Tập đoàn cho biết sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo để đề xuất mức chi trả trong năm 2020, bảo đảm mức chi trả cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.