PVI sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 22,5%

Licogi 13 dự kiến phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

2810-ryng-yong
Rạng Đông (RAL) tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2020, tỷ lệ 25%. (Ảnh minh họa)

Theo đó, RAL sẽ tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt cho đợt này (1 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là ngày 8/9 và ngày 9/9.

Với 11,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi 28,75 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông công ty đã thông qua mức trả cổ tức năm 2020 là 50% bằng tiền mặt. Trong đó, cổ tức đợt 1 sẽ trả vào ngày 24/9 tới đây, phần còn lại sẽ được thanh toán vào tháng 4/2021.

Bên cạnh đó, ngày 9/9 cũng là ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông dự kiến thực hiện vào ngày 1/10 tại trụ sở công ty.

Năm 2020, Ban lãnh đạo RAL đã đưa ra hai kịch bản kinh doanh dựa tình hình dịch COVID-19.

Kịch bản 1, RAL lên kế hoạch doanh thu đạt 3.400 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 20199, tuy nhiên lãi trước thuế dự kiến tăng 23% lên 200 tỷ đồng.

Kịch bản 2, với doanh thu 3.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 39% so với thực hiện năm 2019.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 2.036 tỷ đồng doanh thu, 175 tỷ đồng lãi trước thuế, tương ứng tăng 13% và 42% so với nửa đầu năm 2019.

Như vậy, RAL đã thực hiện 60% kế hoạch doanh thu và 88% lợi nhuận cả năm theo phương án 1. Còn theo phương án, hai doanh nghiệp đã thực hiện được 68% mục tiêu doanh thu và 175% lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, theo quan sát từ đầu tháng 8 tới nay, mã này đã tăng 15.000 đồng từ mức 84.800 đồng/cp (ngày 3/8) lên mức 99.800 đồng/cp (chốt phiên 20/8). Nếu tính từ đầu năm, mã đã tăng gần 31.000 đồng về thị giá, qua đó vốn hóa có thêm 356 tỷ đồng lên 1.148 tỷ.