CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE – Mã: SMC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% vào ngày 29/6. Theo đó, SMC dự kiến phát hành hơn 12,18 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ được thêm 20 cổ phiếu mới phát hành.

1038-smc

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty, là hơn 1.081 tỷ đồng.

Được biết, ngày 3/6, SMC đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả là 30,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2022, SMC lên kế hoạch phát hành thêm 500.000 ESOP cho người lao động, tỷ lệ phát hành là 0,82%. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành. Tổng giá trị của 2 đợt phát hành cổ phiếu là 126,8 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, doanh thu thuần của SMC đạt 6.630,2 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng 39% và chiếm 97% doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp giảm 55%, về còn 194 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của SMC giảm 40% xuống còn 18,55 tỷ đồng do công ty không ghi nhận lãi từ bán chứng khoán, cổ tức được chia gần 18 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước.

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm lần lượt 54% và 74%, song lợi nhuận sau thuế Công ty vẫn giảm tới 63%, xuống còn 80,54 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 7% và 67% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, so với kế hoạch năm, 3 tháng đầu năm, SMC đã hoàn thành lần lượt 33% và 27% kế hoạch năm.

Thêm nữa, trong năm 2022, SMC dự kiến đầu tư mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gia công Thép SMC Đà nẵng với tổng vốn đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng.

Mới đây, SMC thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư vào công ty con. Theo đó, SMC dự kiến điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng sẽ giảm từ 200 tỷ đồng xuống còn 163,38 tỷ đồng, tức giảm 36,62 tỷ đồng. Trong đó, công ty sử dụng 50 tỷ đồng vốn góp và 113,38 tỷ đồng vốn huy động.

Được biết, tính tới cuối năm 2021, SMC sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng, đơn vị có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, địa chỉ tại đường số 2, KCN Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, hoạt động chính là Coil Center - thương mại, sản xuất, gia công chế biến thép các loại với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu SMC 4,17% xuống mức 23.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch chỉ đạt 172.600 đơn vị.