Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

1111-nam-long-1
Đầu tư Nam Long chốt quyền trả cổ tức 2019 và phát hành cổ phiếu ESOP. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Đầu tư Nam Long sẽ phát hành hơn 25,57 triệu cổ phiếu mới bao gồm hơn 1,67 triệu cổ phiếu ESOP và 23,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tổng tỷ lệ phát hành 10,24% trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 9,57% và phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 0,67%; nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019 và nguồn vốn phát hành cổ phiếu ESOP lấy từ quỹ khen thưởng.

Các kế hoạch này là phù hợp với kế hoạch đưa ra tại ĐHCĐ của NLG vào tháng 4/2020.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, Nam Long đạt 2.546 tỷ đồng doanh thu, giảm 26,8% so với năm trước đó. Tuy nhiên nhờ tiết giảm chi phí các loại, năm 2019 Nam Long báo lãi sau thuế 1.007 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018.

Tính đến 31/12/2019, Nam Long còn 1.839 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 10 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 2 tỷ đồng trong quỹ khác của chủ sở hữu và 989 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Nam Long đạt doanh thu 658 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 179 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 33% so với con số thực hiện nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch 1.520 tỷ doanh thu thuần và 822 lợi nhuận sau thuế, Công ty đã thực hiện được 43,3% chỉ tiêu doanh thu và 22% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NLG đang có giá tham chiếu 27.950 đồng/cp tại phiên sáng nay (15/9/2/2020). Vốn hóa ghi nhận vượt trên 7 ngàn tỷ đồng.

0855-nam-long
Cập nhật giá cổ phiếu NLG. Nguồn: Cafef