FECON hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu liên quan đến cổ đông ngoại

Đầu tư Nam Long (NLG) chốt quyền trả cổ tức 2019 và phát hành cổ phiếu ESOP

1944-nhan-sy
Coteccons tiếp tục thay đổi nhân sự chủ chốt. (Ảnh minh họa)

HĐQT Coteccons vừa công bố nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hồng Hạnh vì lý do cá nhân từ ngày 14/9. Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm bà Cao Thị Mai Lê sinh năm 1977 thay thế vị trí Kế toán trưởng của bà Hạnh.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Thư ký HĐQT với ông Vũ Duy Lam - Trưởng ban, ông Vũ Kiên Hoà Nhân và ông Trần Quý Việt Tuấn đều là thành viên Ban Thư kí. 3 cá nhân trên sẽ từ nhiệm thành viên Ban Thư kí HĐQT từ ngày 14/9 cũng vì lý do cá nhân.

HĐQT thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ làm Thư ký HĐQT đồng thời là người phụ trách quản trị công ty.

Ban Thư ký HĐQT hoạt động thường trực tại công ty, có nhiệm vụ điều phối hoạt động của HĐQT, là trung tâm cầu nối giữa HĐQT và Ban Điều hành để giải quyết các vấn đề liên quan.

Đồng thời, Ban Thư ký cũng cung cấp thông tin, tham mưu, tư vấn và hỗ trợ hoạt động của HĐQT/ĐHĐCĐ phù hợp với pháp luật và điều lệ của công ty; soạn thảo tài liệu, công bố thông tin và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của HĐQT/ ĐHĐCĐ; quan hệ nhà đầu tư và chăm sóc cổ đông công ty.

Trước đó vào đầu tháng 8, Coteccons cũng thông qua đơn từ nhiệm của hai lãnh đạo cấp cao là Nguyễn Sỹ Công - Tổng giám đốc, ông Trần Quang Quân - Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời, HĐQT đã bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm làm quyền Tổng giám đốc.

Ngoài ra, ông Bolat Duisenov, thành viên HĐQT Coteccons và là thành viên sáng lập và Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam đã được thông qua làm người đại diện pháp luật của Coteccons.