Công ty cổ phầnBảo hiểm Viễn Đông có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, tương ứng 70 triệu cổ phiếu. Công ty được thành lập năm 2003, trụ sở tại 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM và là công ty bảo hiểm tư nhân.

Bà Liên hiện vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhà máy nước mặt sông Đuống.
Bà Liên hiện vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Theo báo cáo tài chính được công bố gần nhất là quý II/2020, Công ty này có lỗ luỹ kế 349,7 tỷ đồng, bằng gần 50% vốn điều lệ (vốn điều lệ 700 tỷ đồng).

Tổng tài sản là 1.410,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 398,1 tỷ đồng, chiếm 28,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 237,4 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản; các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 223,5 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng tài sản; tài sản tái bảo hiểm đạt 215,7 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Bà Đỗ Kim Liên là Tổng giám đốc điều hành, bắt đầu từ tháng 5/2022, sau 8 năm giữ chức cố vấn cấp cao của Bảo hiểm Viễn Đông, thông tin do Công ty công bố.

Bà Liên từng sáng lập và điều hành Công ty bảo hiểm AAA. Năm 2013, Tập đoàn IAG của Australia đã mua lại Công ty bảo hiểm AAA và đến năm 2021 thì Bamboo Capital (mã BCG) mua lại Công ty Bảo hiểm AAA.

Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, bà Liên được nhiều người biết tới khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam và hay được gọi là Shark Liên.

Bà Liên sinh năm 1968, tại Mê Linh, Vĩnh Phúc. Theo giới thiệu, bà Liên giữ các chức vụ như: Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm LIAN, Lãnh sự danh dự của Nam Phi tại TP. HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống, Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne…