0529-sai-gon-mien-tay
Ảnh minh họa

Báo cáo kinh doanh năm 2020 cho thấy doanh nghiệp đạt 818 tỷ doanh thu thuần, giảm 21% và lợi nhuận sau thuế thu về hơn 114 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2019. Với kết quả này, doanh nghiệp vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm qua, công ty đã từng tạm ứng cổ tức trong 2 đợt khác với tổng tỷ lệ 20%, tương đương số tiền 29 tỷ đồng. Như vậy, mức tạm ứng cổ tức sau 3 đợt đã là 30%, bằng với kế hoạch năm đề ra.

Bên cạnh đó, Bia Sài Gòn - Miền Tây cũng thông báo chốt danh sách cổ đông vào 15/3 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, để thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Sóc Trăng theo quyết định ngày 27/05/2006. Tháng 07/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn Upcom với mã WSB. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các loại bia, rượu, cồn và nước giải khát; kinh doanh chế biến nông sản để làm nguyên liệu sản xuất bia, cồn, nước giải khát...