2332-pvoil
Ông Đoàn Văn Nhuộm (thứ 4 từ trái sang) và ông Nguyễn Mậu Dũng (thứ ba từ trái sang) được bầu làm Thành viên HĐQT PVOIL. (Nguồn: PVOIL).

Đồng thời, hai ứng viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 80,52% vốn điều lệ của PVOIL) là ông Đoàn Văn Nhuộm, Tổng Giám đốc PVOIL và ông Nguyễn Mậu Dũng, Trưởng Ban Thương mại Dịch vụ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT PVOIL nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Theo công bố thông tin, ông Đoàn Văn Nhuộm, sinh năm 1963, có chuyên ngành chính là kỹ sư trắc địa công trình.

Từ năm 1993 đến 2006, ông Nhuộm là Phó Giám đốc (PGĐ) các Xí nghiệp trực thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, PGĐ Xí nghiệp cung ứng Xăng dầu, PGĐ Công ty Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ,...Ngay trước khi làm Tổng Giám đốc PVLOI, ông Nhuộm giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vận tải Dầu khí từ tháng 3/2019 - 9/2020.

Với ông Nguyễn Mậu Dũng (1968), ông là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ hàn. Giai đoạn tháng 3/2009 - 3/2011, ông làm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Xây lắp khí - PVGAS sau đó làm Tổng Giám đốc Công ty sản xuất ống thép Tiền Giang - PVGAS.

Từ 17/4/2011 đến 31/7/2019, ông Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP. Từ 8/2019 đến nay, ông Dũng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban, ban Thương mại Dịch vụ của PVN.

Như vậy tính đến ngày 26/1, cơ cấu HĐQT của công ty có 7 người gồm ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT bao gồm ông Lê Văn Nghĩa, ông Hạng Anh Minh, ông Lê Ngọc Quang, ông Trần Hoài Nam, ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Nguyễn Mậu Dũng.