4707-tran-ba-duong
Ông Trần Bá Dương được ứng cử vào HĐQT HAGL Agrico.

Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960, là Chủ tịch HĐQT Ô tô Trường Hải (Thaco), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Địa ốc Đại Quang Minh, Chủ tịch Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico), Chủ tịch công ty Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan. Ông Dương đang nắm giữ trực tiếp 50,76 triệu cổ phiếu HNG.

Ông Trần Bảo Sơn sinh năm 1973. là Tổng giám đốc Thagrico. Ông Bùi Minh Khoa sinh năm 1982, là Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ cho Thaco. Ông Sơn và ông Khoa không sở hữu cổ phần HNG.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ trước đó, HAGL Agrico xin ý kiến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông Đỗ Xuân Diện, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh; đồng thời miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với ông Lê Hồng Phong.

Hiện HĐQT chỉ còn 3 thành viên bao gồm ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG)), bà Võ Thị Mỹ Hạnh (thành viên HĐQT HAG) và ông Nguyễn Hoàng Phi (Kế toán trưởng Thaco). Do đó, HĐQT trình cổ đông bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện HAGL Agrico có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng với 2 nhóm cổ đông lớn chính là nhóm Hoàng Anh Gia Lai nắm khoảng 44,8% và nhóm Thaco có 38,2% vốn. Nếu được thông qua cơ cấu nhân sự trên, HAGL sẽ không còn chi phối HĐQT và do đó không còn là công ty mẹ của HAGL Agrico.