Trong cơ cấu doanh thu hoạt động, lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ 15,8 tỷ về 9,2 tỷ đồng, lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 17,2 tỷ về 13 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm từ 24,3 tỷ về 19,3 tỷ đồng. Ngược lại, lãi các khoản cho vay và phải thu tăng từ 29 tỷ lên 39 tỷ đồng.

Các nguồn thu lớn đều sụt giảm, lợi nhuận Agriseco “lao dốc” tới 92% trong quý II
Hình minh họa

Thu nhập khác của công ty giảm mạnh do cùng kỳ năm trước thực hiện ghi nhận khoản mục người mua trả tiền trước liên quan chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) vào thu nhập khác số tiền 149 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động ở mức 47 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 68 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu, lỗ suy giảm tài sản tài chính... hơn 231 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm từ 38 tỷ về 13 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp chứng khoán ghi nhận lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, giảm 76%.

Tại thời điểm cuối kỳ, AGR có 2.396 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ở mức 1.065 tỷ đồng, tăng 44% và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 796 tỷ đồng, tăng 28%.

Lãi trước thuế tăng 45% trong quý 1, dư nợ margin gần 1.550 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý 1/2022, AGR ghi nhận doanh thu hoạt động gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 102 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 41,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và chiếm tỷ trọng gần 41%. Doanh thu hoạt động môi giới cũng tăng mạnh 67% so với cùng kỳ lên mức 27,3 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm mạnh 67% xuống mức 15,3 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu cũng giảm 36% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ cũng giảm nhẹ chủ yếu nhờ lỗ từ FVTPL giảm mạnh từ mức hơn 52 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 14,5 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác tăng đột biến từ 75 triệu đồng lên 16,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Agriseco tăng đến 45% so với cùng kỳ lên mức 61 tỷ đồng. Lãi ròng thu về hơn 50 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 1/2022, dự nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) của AGR lên đến 1.746 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng tài sản. Trong đó, nợ gốc margin chiếm 1.549 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Ngoài ra, AGR còn khoản phải thu, dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư 634 tỷ đồng và phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 542 tỷ đồng,... Mặt khác, AGR cũng đã trích lập dự phòng đến 1.134 tỷ đồng chủ yếu là trái phiếu Vinasin (599 tỷ đồng) và mua trước quyền chưa niêm yết (522 tỷ đồng),...

Thời điểm 31/3/2022, giá trị danh mục tự doanh của AGR giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống mức 116,5 tỷ đồng bao gồm FVTPL (58,2 tỷ đồng) và AFS (58,3 tỷ đồng). Công ty không có thuyết minh danh mục cụ thể các cổ phiếu đang nắm giữ. Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý gần 680 tỷ đồng.

Tập đoàn FPT báo lãi gần 2.600 tỷ đồng sau 5 tháng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ

Tập đoàn FPT (FPT) công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2022 và lũy kể 5 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận ...

Nhóm dầu khí, vận tải biển được kỳ vọng sẽ có mức lợi nhuận tăng trưởng tốt

Giới phân tích nhận định, những ngành có triển vọng tích cực trong quý III/2022 sẽ có liên quan đến giá hàng hóa hoặc sự ...

Lợi nhuận công ty chứng khoán đi lùi cùng thị trường

Là ngành nhạy cảm với diễn biến thị trường, khối công ty chứng khoán dự báo sẽ có mùa báo cáo quý II kém tích ...