SBT sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022 - 2023. Thời gian họp dự kiến diễn ra vào ngày 28/10, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 5/10.

Niên độ 2022 - 2023, SBT đặt mục tiêu doanh thu là 17.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng. Kế hoạch này giảm lần lượt 7% và 19% so với niên độ 2021 - 2022.

Về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến trích lập quỹ đầu tư phát triển là 5%; trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi là 7%; kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2022 - 2023 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao là 20 tỷ đồng.

TTC Sugar (SBT) đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm 19% trong niên độ 2022 – 2023

Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức niên độ 2022 - 2023 với tỷ lệ dự kiến 4 - 6% mệnh giá.

Ngoài ra, SBT muốn chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, trích thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT và Ban quản lý công ty.

Trong khi đó, kết thúc niên độ 2021 - 2022 (năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2022), SBT ghi nhận doanh thu thuần là 18.319 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 873 tỷ đồng, tăng lần lượt là 23% và 34% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã vượt 8% kế hoạch doanh thu, vượt 39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Với kết quả kinh doanh trên, SBT dự kiến chia cổ tức niên độ 2020 – 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7% tức số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 44 triệu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức niên độ 2021 – 2022 và niên độ 2019 – 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp) với số tiền hơn 629 tỷ đồng.

Cũng tại ĐHCĐ lần này, SBT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 31% so với giá cổ phiếu SBT chốt phiên 10/10 (14.500 đồng/cp).

Trong đó, 40% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành. 30% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành. 30% số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành.

Thời gian phát hành trước ngày 30/6/2023. SBT dự kiến sẽ dùng số tiền thu được bổ sung vào nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án chào bán gần 126 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư), chiếm 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định.

Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian hoàn tất phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, SBT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập công ty con theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa, là pháp nhân mới được thành lập sau khi hoàn thành thủ tục tách doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai theo phương án tái cấu trúc. Vốn điều lệ của công ty là hơn 1.116 tỷ đồng (SBT sở hữu 100% vốn).

Đối với tài sản, Công ty TNHH MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa sở hữu các tài sản bao gồm hơn 4,3 triệu cổ phiếu do CTCP Đường Biên Hòa - Phan Rang phát hành, trị giá gần 85,7 tỷ đồng; 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa trị giá hơn 1.030 tỷ đồng (tài sản bị sáp nhập).

Toàn bộ tài sản bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi thành tài sản của SBT khi Công ty TNHH MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa sáp nhập vào SBT theo đúng thủ tục pháp luật quy định. Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/06/2023.

Đồn thời, tại buổi họp ĐHĐCĐ sắp tới, SBT dự kiến thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Huang Lovia và ông Nguyễn Văn Đệ. Doanh nghiệp cũng dự kiến bầu một thành viên độc lập HĐQT và một thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 5 năm kể từ ngày được bầu.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SBT của TTC Sugar chốt phiên ngày 13/10 đứng ở mức 14.000 đồng/cp, giảm nhẹ so với đầu tháng 10.