Theo đó, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (thay đổi tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả và một số nội dung khác trong phương án cũ). Được biết, trong năm 2021, Công ty thông qua kế hoạch cổ tức 25%. Trong đó, 20% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Ngoài ra, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cũng trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (thay đổi mục đích sử dụng vốn và một số nội dung khác trong phương án cũ).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã thông qua kế hoạch chào bán 25.937.499 cổ phiếu (tỷ lệ chào bán 50%) cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 518.7 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 342,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên và 176,5 tỷ đồng bổ sung vốn lưu cho hoạt động kinh doanh, trả nợ gốc trái phiếu đến hạn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8, cổ phiếu TNH giảm mạnh 2,78% về mức 42.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt 356.000 đơn vị.

Diễn biến cổ phiếu trong 6 tháng gần nhất
Diễn biến cổ phiếu trong 6 tháng gần nhất (nguồn cafef)

Theo tìm hiểu, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đư

TNH sắp ĐHĐCĐ bất thường để điều chỉnh phương án trả cổ tức và chào bán cổ phiếu?

ợc thành lập vào năm 2012. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý vận hành bệnh viện và cung cấp kinh doanh các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, thiết bị vật tư y tế. Công ty hiện đang quản lý và khai thác khám chữa bệnh tại 2 bệnh viện: Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình tại Thái Nguyên.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trở thành công ty đại chúng từ cuối năm 2019. Đến tháng 12/2020, cổ phiếu TNH của công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, TNH ghi nhận doanh thu đạt 118,6 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 38,22 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 48,9% về còn 48,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 8,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,57 tỷ đồng lên 57,89 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 3,7%, tương ứng tăng thêm 0,35 tỷ đồng lên 9,93 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,8%, tương ứng tăng thêm 0,15 tỷ đồng lên 8,55 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã hoàn thành việc đầu tư mở rộng bệnh viện tại tỉnh Thái Nguyên nên phục vụ được thêm nhiều nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận, đặc biệt các doanh nghiệp lớn, có đông cán bộ nhân viên.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, TNH ghi nhận doanh thu đạt 207,5 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 54,35 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 433 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 36,2% kế hoạch lợi nhuận năm.