Cụ thể, trong quý III, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.227 tỷ đồng tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái do Tập đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường. Giá vốn tăng 29%, lên 2.671 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 555,7 tỷ đồng, tăng 13%.

Tập đoàn KIDO (KDC) lãi vỏn vẹn 30 tỷ đồng trong quý III, giảm 76%

Kỳ này, doanh thu tài chính của KDC giảm 28%, xuống 60,47 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng tới 42%, lên 62,34 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16% và 5%, lên lần lượt 365,3 tỷ đồng và 104,5 tỷ đồng. Đặc biệt, quý này Tập đoàn có khoản lỗ công ty liên doanh, liên kết 34,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 27,83 tỷ đồng.

Kết quả, KIDO lãi sau thuế vỏn vẹn 30 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Công ty mẹ mang về 24,32 tỷ đồng, giảm 79%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 487,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và giảm 24% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, KDC đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 33%, đạt 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 31%, lên 900 tỷ đồng. Như vậy, với 485,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng qua, KDC đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 13.525 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 24,4%, xuống còn 967,8 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 18,8%, về 2.025 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 10,4%, lên 2.818 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ còn gần 6.516 tỷ đồng, giảm 9%; nợ vay ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 3.265 tỷ đồng và 751,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ còn 1.565,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu KDC tăng 0,65%, lên 61.900 đồng/CP, khối lượng giao dịch bình quân trong tuần qua đạt hơn 898.000 đơn vị/phiên.