Với quy mô vùng nguyên liệu được đầu tư hiện hữu, công ty kỳ vọng sản lượng thu hoạch tăng 20% so với niên độ 2019 - 2020.

Công ty cũng đặt mục tiêu sản lượng sản xuất niên độ 2020- 2021 đạt 708.000 tấn đường, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh với đa dạng dòng sản phẩm, đặc biệt là dòng sản phẩm có thời gian lưu trữ là sản phẩm ngắn ngày.

Niên độ 2020 -2021, với lượng tiêu thụ kế hoạch là 1.058.000 tấn, tương ứng góp phần đạt doanh thu 14.358 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận trước thuế đạt mức 662 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 29% so với cùng kỳ.

Về định hướng, Ban điều hành công ty đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đối với việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, mở rộng vùng nguyên liệu Organic thì bên cạnh việc quy hoạch vùng nguyên liệu trọng điểm, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, truyền thông, cải tạo và đổi mới giống mía, kiểm soát chặt chẽ khâu thu hoạch mía nhằm nâng cao năng suất cũng như chất lượng mía thu hoạch.

Cũng trong niên độ tới, công ty sẽ hoàn thiện tìm hiểu và phát triển các vùng nguyên liệu mới tại Lào và Campuchia.

Theo đó, hoàn tất việc thẩm định đất, nước, hạ tầng giao thông, đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ trồng mía Organic với kỹ thuật tiên tiến đảm bảo năng suất và chất lượng mía.

Đối với việc cung cấp các giải pháp sản phẩm và năng lượng từ cây mía, công ty sẽ tối ưu giai đoạn sản xuất trung gian; giảm thời gian lưu trữ và tiết kiệm chi phí sản xuất như đường lỏng cho ngành giải khát, đường bột và đường premic cho bánh kẹo đã hoàn thiện nghiên cứu trong niên độ 2019 - 2020 và sẽ được chào bán trong niên độ này.

Ngoài ra, công ty cũng đặt ra mục tiêu cụ thể đối với việc hoàn thiện chính sách và dịch vụ xuất nhập khẩu để trở thành một nhà xuất nhập khẩu quốc tế; hoàn thiện xây dựng quy trình quản lý chuỗi cung ứng chuyên sâu phù hợp với mô hình kinh doanh mới; tái cấu trúc hệ thống phân phối tiêu dùng theo hướng khai thác sức mạnh hợp lực; chuyển đổi doanh nghiệp một cách tổng thể.

Sắp phát hành hơn 30,4 triệu cổ phiếu ESOP

Mới đây, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã có thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành ESOP (cổ phiếu phát hành theo chương trình chọn lựa người lao động).

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty quyết định phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với số lượng hơn 30,4 triệu cổ phiếu.

Hội đồng quản trị sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2020 làm cơ sở xác định giá phát hành.

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của công ty, đồng thời để khuyến khích người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông là người lao động được quyền chuyển nhượng 50% số cổ phiếu sau 6 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành với điều kiện còn làm việc đến thời điểm được quyền chuyển nhượng. Cổ đông sẽ được quyền chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu sau 12 tháng.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2020 và sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được toàn bộ tài liệu báo cáo.

TTC Sugar lên kế hoạch lãi 662 tỷ đồng năm tài chính 2020-2021

Ngày 28/10 tới đây CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar - Mã chứng khoán: SBT) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ ...

TTC Sugar trả cổ tức tiền mặt 5% cho niên độ 2018-2019

Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HOSE – Mã chứng khoán: SBT) vừa ra nghị quyết chi trả ...

GEG tăng phiên thứ 2 liên tiếp sau "hiệu ứng SBT"

Sau hiệu ứng Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) đăng ký mua thỏa thuận gần 10 triệu cổ phiếu, mã GEG của Điện ...