PVOIL muốn bán sạch 9 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại Petroland

PVS được dự báo sẽ gặp khó khăn trong việc tìm nguồn dự án mới cho năm 2021

1401-pnj-3
Sau 7 tháng, PNJ hoàn thành 59,5% kế hoạch lợi nhuận năm. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo mới được công bố của PNJ, doanh nghiệp này cho biết trong tháng 7 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.307 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và LNST đạt 55,4 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 9.053 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% nhưng lãi sau thuế giảm 24% còn 495 tỷ đồng.

Sau 7 tháng, PNJ đã hoàn thành lần lượt 62,5% kế hoạch doanh thu và 59,5% lợi nhuận năm 2020.

1049-pnj-1
Nguồn: pnj.com.vn

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, doanh thu kênh lẻ tháng 7 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ tăng trưởng 4% so với cùng kỳ.

Với doanh thu kênh sỉ tháng 7 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 7 tháng, doanh thu sỉ giảm 22%. Xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng khi dịch COVID-19 đã bùng phát tại nhiều nước. Doanh thu kênh khách hàng doanh nghiệp (B2B) tháng 7 tăng 27% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng, tổng doanh thu kênh xuất khẩu và B2B tăng trưởng 19% so với cùng kỳ 2019. Doanh thu vàng miếng tăng mạnh 59% trong tháng 7.

1149-pnj-2
Nguồn: pnj.com.vn

Doanh thu vàng miếng của PNJ tăng đột biến trong tháng 7 do giá vàng trong nước và nước ngoài liên tục phá đỉnh của chục năm qua.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 7 đạt 17,6%, giảm so với mức 19,5% của cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do tỉ trọng của mảng kinh doanh vàng miếng tăng mạnh.

7 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp đạt 19,4%, giảm so với mức 21,5% của cùng kỳ năm 2019.

Tổng chi phí hoạt động tháng 7 giảm 7% khiến tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 66% của cùng kỳ năm 2019 xuống còn 62%. Lũy kế 7 tháng, chi phí hoạt động giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7, PNJ đã đóng 3 cửa hàng trang sức (1 cửa hàng Gold và 2 cửa hàng Silver), đồng thời mở mới 2 cửa hàng đồng hồ. Tính tới cuối tháng 7, PNJ có 336 cửa hàng hiện diện trên toàn quốc.