Trong quý II/2022, Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 3.280,63 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 23,83 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 44,89 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,3% lên 6,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 60,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 80,98 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 222,1%, tương ứng tăng thêm 105,02 tỷ đồng lên 152,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 47,23 tỷ đồng lên 47,47 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 0,24 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 195,5%, tương ứng tăng thêm 238,49 tỷ đồng lên 360,49 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 157,3%, tương ứng tăng thêm 11,03 tỷ đồng lên 18,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Quý II/2022, trích lập dự phòng cho dự án D’Capitale, Coteccons (CTD) ghi nhận lỗ 23,8 tỷ đồng, dù doanh thu tăng mạnh

Trong kỳ, Công ty ghi nhận lỗ chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Công ty thuyết minh chủ yếu do chi phí dự phòng tới 256,52 tỷ đồng so với cùng kỳ 16,29 tỷ đồng, tức tăng thêm 240,23 tỷ đồng so với cùng kỳ. Coteccons cho biết thêm, do đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 242 tỷ đồng cho dự án D’Capitale, lũy kế trích lập đã đủ dư nợ 484 tỷ đồng.

Quý II/2022, trích lập dự phòng cho dự án D’Capitale, Coteccons (CTD) ghi nhận lỗ 23,8 tỷ đồng, dù doanh thu tăng mạnh

Điểm đáng lưu ý, trong quý II/2022, lần đầu tiên Coteccons mang 219,6 tỷ đồng đi đầu tư cổ phiếu và trích lập 20,45 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán, chiếm 9,31% tổng danh mục đầu tư. Trong đó, Coteccons đang đầu tư 30,47 tỷ đồng cổ phiếu FPT; 29,99 tỷ đồng cổ phiếu TCB, trích lập dự phòng 7,95 tỷ đồng; đầu tư 22,36 tỷ đồng cổ phiếu MWG; và đầu tư 136,78 tỷ đồng các cổ phiếu khác, đã trích lập dự phòng 12,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong quý I/2022, Công ty chưa xuất hiện khoản mục chứng khoán kinh doanh.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận doanh thu đạt 5.193,15 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,44 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, CTD đặt kế hoạch doanh thu 15.010 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 27,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm 1.298,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 219,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 15,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.311,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Coteccons tăng 9,4% so với đầu năm lên 16.456,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 9.139,8 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.698 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.103,8 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 590,3 tỷ đồng lên 9.139,8 tỷ đồng; tồn kho tăng 24,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 411,5 tỷ đồng lên 2.103,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 1.312,41 tỷ đồng lên 1.314,13 tỷ đồng và chiếm 8% tổng nguồn vốn (đầu năm vay 1,72 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu CTD tăng 300 đồng lên 60.300 đồng/cổ phiếu.

IDI lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong quý II/2022

IDI vừa công bố BCTC công ty mẹ với lãi sau thuế đạt kỷ lục mới. Doanh nghiệp lý giải, doanh thu tăng nhờ doanh ...

Cường Thuận IDICO hoàn thành gần 67% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Cường Thuận IDICO ghi nhận doanh thu tăng 19,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng ...

Lợi nhuận sau thuế quý II của Thủy sản Việt Nam (SEA) giảm 13% so với cùng kỳ

Trong quý II/2022, SEA ghi nhận doanh thu “lao dốc” gần 50% so với cùng kỳ. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 25/7/2022, cổ ...