pnj hoi phuc tich cuc sau giai doan gian cach xa hoi

Digiworld hợp tác chiến lược với Apple

pnj hoi phuc tich cuc sau giai doan gian cach xa hoi

Vietnam Airlines lùi thời gian họp đại hội cổ đông sang tháng 7

pnj hoi phuc tich cuc sau giai doan gian cach xa hoi
Tại thời điểm cuối tháng 5/2020, PNJ ghi nhận có 350 cửa hàng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tháng 5 của PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.019 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng trong khi tháng 5/2019 công ty chỉ đạt 38 tỷ đồng, tức tăng 22%.

Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề trong tháng 4 (lỗ 89 tỷ đồng) bởi ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của PNJ đang dần trở lại bình thường sau giai đoạn "giãn cách xã hội".

pnj hoi phuc tich cuc sau giai doan gian cach xa hoi
Kết quả kinh doanh tháng 5/2020 của PNJ. (Nguồn: PNJ)

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, sau thời gian giãn cách xã hội, doanh thu kênh lẻ tháng 5 tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu vàng miếng tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu kênh sỉ tăng 18%.

Lợi nhuận gộp trong tháng 5 đạt 193 tỷ đồng ( tăng 2% so với cùng kỳ). Tính cho 5 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp giảm 13%. Tổng chi phí hoạt động tháng 5 giảm 2% so với tháng 5/2019. Lũy kế, tổng chi phí hoạt động giảm 4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu PNJ đạt 6.521 tỷ đồng, giảm 1% và lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, PNJ đã hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

pnj hoi phuc tich cuc sau giai doan gian cach xa hoi
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020. (Nguồn: PNJ)

Tại thời điểm cuối tháng 5/2020, PNJ ghi nhận có 350 cửa hàng.

Trong tháng 5/2020, PNJ đã mở mới 4 và nâng cấp 2 cửa hàng PNJ Gold, đóng 5 cửa hàng (4 cửa hàng Gold và 1 cửa hàng Silver). Mở mới 11 cửa hàng đồng hồ shop – in – shop. Như vậy, lũy kế 5 tháng, PNJ đã mở mới 12 và nâng cấp 2 cửa hàng trang sức, đóng 10 cửa hàng. Mở mới 19 cửa hàng đồng hồ.