Nguyên nhân do sản lượng điện thương phẩm thấp hơn cùng kỳ nhưng giá than tăng cao, dẫn tới giá Pc tăng và doanh thu tăng. Lợi nhuận gộp thu về 106 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng từ 1,6% cùng kỳ lên 3,4% của quý III vừa qua.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng
Nhiệt điện Hải Phòng (HND) vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Trong quý, công ty ghi nhận thu nhập khác 27,6 tỷ đồng so với mức lỗ 83 triệu đồng cùng kỳ do điều chỉnh theo kiểm toán nhà nước. Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng lãi sau thuế hơn 40,5 tỷ đồng, gấp 6,6 lần quý III năm ngoái, dù vậy đây vẫn là kết quả thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 8.272 tỷ đồng, tăng 21,5% và lợi nhuận sau thuế 578 tỷ, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch doanh thu 10.574 tỷ và lợi nhuận trước thuế 596 tỷ, Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện được lần lượt 78% mục tiêu doanh thu và vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng ở mức 9.279 tỷ đồng, tăng gần 580 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.660 tỷ, tăng 1.894 tỷ đồng và chiếm hơn 39% tổng tài sản, phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Những quý gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng thường ghi nhận lượng tiền mặt, tương đương tiền trên nghìn tỷ đồng. Cuối quý I, con số này gần 1.230 tỷ đồng. Đến cuối quý III, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của công ty là 238 tỷ đồng, giảm 400 tỷ so với đầu năm và giảm gần một nghìn tỷ đồng sau hai quý.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Nhiệt điện Hải Phòng tăng 18% lên 2.930 tỷ đồng tính tới cuối quý III, phần lớn do chi phí phải trả ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác tăng. Trong đó, nợ đi vay cả ngắn và dài hạn giảm 19% xuống 1.588 tỷ. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ 6.249 tỷ bao gồm 578 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.

Quý II/2022, lợi nhuận tăng 48,6% lên 279,76 tỷ đồng

Theo đó, Trong quý II/2022, HND ghi nhận doanh thu tăng 1,5% so với cùng kỳ lên 2.663,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 48,6% so với cùng kỳ lên 279,76 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10% lên 13,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 104,66 tỷ đồng lên 366,49 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 50,5%, tương ứng tăng thêm 19,5 tỷ đồng lên 58,12 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28,2%, tương ứng giảm 9,9 tỷ đồng về 25,25 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 12,8% so với cùng kỳ lên 5.203,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 203,8% so với cùng kỳ lên 537,87 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, Công ty bất ngờ ghi nhận lỗ tỷ giá 34,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Được biết, Công ty đang có dư nợ vay ngoại tệ, nhiều khả năng việc lỗ tỷ giá do đồng USD tiếp tục mạnh lên và công ty phải ghi nhận lỗ tỷ giá.

Trong năm 2022, HND đặt kế hoạch doanh thu 10.574,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 596,3 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 566,2 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 94,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của HND tăng 11,7% so với đầu năm lên 9.723,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 5.067,5 tỷ đồng, chiếm 52,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.045,6 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, bất ngờ các khoản phải thu ngắn hạn tăng 72,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.279,5 tỷ đồng lên 3.045,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh chủ yếu là 3.020 tỷ đồng liên quan tới phải thu của khách hàng ngắn hạn.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, tổng nợ vay của Công ty giảm 20,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 408,3 tỷ đồng về 1.549 tỷ đồng và chiếm 15,9% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10 cổ phiếu tại mức 14.100 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 4,6 nghìn đơn vị.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) định ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2021

Với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HND sẽ trả tổng cộng 400 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, tại phiên ...

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lợi nhuận tăng 48,6%, lỗ tỷ giá gần 35 tỷ đồng trong quý II/2022

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý II/2022. HND ước tính lợi nhuận tăng 48,6% lên 279,76 ...

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lãi trước thuế 9 tháng hơn 600 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần khả quan, đạt ...