Theo đó, NBB đã thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 5/10/2022. Thời gian tổ chức dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/10 đến ngày 10/11.

Nội dung cuộc họp theo công bố của NBB là thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Kế hoạch chi tiết về việc phát hành cổ phiếu này hiện chưa được NBB công bố.

Được biết, lần tăng vốn gần đây nhất của NBB là vào cuối năm 2021 khi phát hành gần 22 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ. Trước đó vào năm 2017, NBB đã phát hành thêm gần 32 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện cổ đông lớn nhất của NBB là Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII). Trong thời gian gần đây, CII đã liên tục bán ra cổ phiếu NBB. Trong vòng 1 năm, CII đã thoái hơn 56% vốn của NBB.

Mới đây, trong thời gian từ ngày 7/7 đến ngày 5/8, CII đã bán xong 10 triệu cổ phiếu NBB, giảm sở hữu từ 47,51% về còn 37,52. Như vậy, việc CII có tham gia trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông của NBB hay không vẫn là một ẩn số.

NBB
Năm Bảy Bảy muốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn

Sáu tháng đầu năm, lợi nhuận lao dốc, dòng tiền âm kỷ lục

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của NBB sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, cụ thể lần lượt giảm 76% và 93,5%, còn 93 tỷ đồng và 11 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 36,4% lên 51%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 66,5% so với cùng kỳ, còn 47,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 67,2%, còn 40,3 tỷ đồng. Các loại chi phí khác cũng được tiết giảm đáng kể: chi phí tài chính giảm 30,8%, đạt 54,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 59,9%, đạt 8,57 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 13,93 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,38 tỷ đồng, tức giảm 19,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, quý II, Công ty ghi nhận lỗ 15,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,3 tỷ đồng, tức giảm thêm hơn 57 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận cốt lõi âm, hoạt động khác ghi nhận lỗ, NBB đã thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 40,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NBB ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 169 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận vỏn vẹn hơn 1,7 tỷ đồng, mức độ sụt giảm là 99%. Cùng kỳ năm 2021, công ty lãi tới hơn 162 tỷ đồng.

Đáng chý ý, nửa đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh của NBB âm nặng 904,5 tỷ đồng (cùng kỳ âm 178 tỷ đồng), nguyên nhân là do các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng cao. Công ty đã tăng cường vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền khiến dòng tiền vay/trả trong kỳ tương đối cao: 1.940 tỷ đồng/68 tỷ đồng (tăng 2,6 lần và giảm 52% so với cùng kỳ năm trước).

Sau tin tức về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông, cổ phiếu NBB tăng kịch trần với giá đóng cửa phiên 15/9 là 19.300 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 1.900 tỷ đồng.