Trong quý II, Cảng Đồng Nai báo doanh thu thuần gần 296 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động khai thác tăng 17,4%, xuất phát từ việc TP HCM triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng biển trên địa bàn thành phố, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng Đồng Nai khai thác hàng hóa qua cảng Đồng Nai và cảng khu vực Cái Mép. Công ty cũng ghi nhận tăng trưởng sản lượng ngành hàng container (13,7%) và ngành hàng tổng hợp (4,7%).

Cảng Đồng Nai (PDN) báo lãi quý II/2022 tăng 42%, hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận năm
Cảng Đồng Nai báo lãi quý II/2022 tăng 42%, hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận năm

Giá vốn hàng bán tăng 9%, lên hơn 186 tỷ đồng. Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 109 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 28%, đạt 6,5 tỷ đồng. Một số khoản chi phí của Cảng Đồng Nai được ghi nhận tăng, như chi phí tài chính (hơn 4 tỷ đồng, tăng 19% từ lãi vay) và chi phí bán hàng (3,47 tỷ đồng, tăng 6%, chủ yếu do tăng chi phí tiền lương). Doanh thu tăng mạnh hơn mức tăng chi phí giúp Cảng Đồng Nai báo lãi sau thuế 75,6 tỷ đồng, tăng 42% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cảng Đồng Nai ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là 529 tỷ đồng và 126 tỷ đồng, tăng 13% và 37% so cùng kỳ. Chiếu theo mục tiêu doanh thu (940 tỷ đồng) và lãi sau thuế (168 tỷ đồng) đặt ra trong ĐHĐCĐ 2022, Cảng Đồng Nai đã thực hiện được lần lượt 56% và 75% sau nửa năm.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 30/6 đạt 1.255,1 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 23%, lên 215 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng hơn 50%, đạt 152 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận tăng trưởng ở mục phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng 45%, đạt hơn 145 tỷ đồng). Giá trị hàng tồn kho ghi nhận 1.200 tỷ đồng, gấp 2 lần đầu kỳ. Tài sản dài hạn biến động không đáng kể.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng gần 30%, lên hơn 363 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận chi trả cổ tức và lợi nhuận phải trả tăng đột biến từ 483 triệu đồng, lên 46,6 tỷ đồng.

Quý I/2022, Cảng Đồng Nai ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 233,5 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng 16% lên 77,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10% giúp lợi nhuận trước thuế quý I/2022 của Cảng Đồng Nai tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

VNDirect chi 200 tỉ đồng thâu tóm cổ phần Cảng Đồng Nai

KTCKVN - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND) thông tin về giao dịch cổ phiếu PDN của Cảng Đồng Nai.

Cảng Đồng Nai đặt kế hoạch lãi kỷ lục, sắp trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE - Mã: PDN) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, đồng thời cũng đã ...

Cảng Đồng Nai (PDN) chốt quyền trả cổ tức đợt cuối 2020 tỷ lệ 20% bằng tiền

Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) vừa thông qua Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả ...