8 thang dau nien do hoa sen group vuot gan 50 ke hoach loi nhuan

Cảng Hàng không Việt Nam (ACV): Dự kiến lượng hành khách năm 2020 giảm 41%, lợi nhuận sụt 80%

8 thang dau nien do hoa sen group vuot gan 50 ke hoach loi nhuan

Cổ phiếu thủy sản: Góc nhìn từ "sân chơi" của doanh nghiệp

(Niên độ tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ ngày 1/10 năm trước và kết thúc vào ngày 30/9 năm sau).

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa cho biết trong tháng 5/2020, công ty ước tính doanh thu đạt 2.471 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 112 tỉ đồng.

8 thang dau nien do hoa sen group vuot gan 50 ke hoach loi nhuan
Nguồn: HSG

Lũy kế 8 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020, Hoa Sen ước đạt doanh thu 17.068 tỉ đồng, thực hiện 61% kế hoạch cả niên độ; lợi nhuận sau thuế 584 tỉ đồng, thực hiện 146% kế hoạch.

Cả niên độ 2019-2020, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu thuần 28.000 tỉ đồng, giảm 35 tỉ đồng so với thực hiện niên độ trước. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỉ đồng, tăng trưởng 11%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG có sự bứt phá ấn tượng trong thời gian qua. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu này đã tăng giá trên 170% và cũng là mức tăng xếp thứ ba trong nhóm cổ phiếu niêm yết tại sàn HOSE.

8 thang dau nien do hoa sen group vuot gan 50 ke hoach loi nhuan
Diễn biến giá cổ phiếu HSG. Nguồn: vietstock

Trong một diễn biến khác, ngày 17/6 vừa qua ông Lê Phước Vũ đã mua 20 triệu cổ phiếu HSG từ Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen theo phương thức thỏa thuận. Ông Vũ là - Chủ tịch của cả Tập đoàn Hoa Sen và Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen.

Sau giao dịch, ông Vũ sở hữu 74,34 triệu đơn vị HSG, tương ứng 16,72% vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen. Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen giảm sở hữu xuống còn 73,14 triệu đơn vị HSG, tương đương 16,45%.