Trong số 64 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này có 23 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo, 15 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát, 1 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

0551-margin-2

Ngoài ra, có 9 mã chứng khoán thời gian niêm yết dưới 6 tháng; 5 mã chứng khoán mà công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; 5 mã chứng khoán mà báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cụ thể:

23 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo gồm: AAM, APC, AST, CIG, DXV, FIR, HAS, HNG, NVT, PIT, PMG, RDP, SII, SJF, SKG, SMA, TCR, TNI, TTE, UDC, VNS, VOS và VPH; 15 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát gồm: CIG, DLG, HAG, HOT, HVN, JVC, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXS, QBS, TGG, TTF; 1 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt gồm: TDH; 9 mã chứng khoán thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: CTR, EVF, FUCTVGF3, FUEIP100, FUEK1V30, GMH, HHV, NHT, PGV.

6 mã chứng khoán mà lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm: CII, CT1, ITD, PNC, SCD, VIC; 5 mã chứng khoán mà công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin gồm: FLC, HAI, POM, ROS, VMD; 5 mã chứng khoán mà báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: HU1, HU3, SJD, VAF, VFG.

Theo quy định, việc bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 64 mã cổ phiếu này.

Liên quan đến TDH, ngày 9/6 mới đây, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã công bố thông tin nhận được các quyết định của Cục Thuế TP. HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp với số tiền 128 tỷ đồng.

Theo Nhà Thủ Đức, doanh nghiệp không hề có chủ trương chậm nộp tiền lãi nhưng cách tính của Cục Thuế TP. HCM chưa khớp với số liệu tạm tính của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn chờ kết luận từ cơ quan điều tra để tiếp tục nộp tiền và sẽ có văn bản tiếp tục kiến nghị các cơ quan liên quan thống nhất chính xác số tiền cần nộp.

Riêng về số tiền gốc, Nhà Thủ Đức cho biết đã nộp đầy đủ theo yêu cầu của Nhà nước.

Trước đó không lâu, ngày 25/4, Nhà Thủ Đức nhận được Quyết định số 953/QĐ-CT-CC của Cục Thuế TP. HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do công ty chưa nộp tiền lãi chậm nộp phát sinh của thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử với số tiền là 124,87 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà Thủ Đức. Quyết định có hiệu lực từ 12/4 với tổng số tiền phạt 300 triệu đồng.

Cụ thể, TDH bị phạt 100 triệu đồng do không công bố hoặc không đúng thời hạn. Theo đó, Thuduc House không công bố các tài liệu: Biên bản họp HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế; biên bản họp HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý; biên bản họp HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Báo cáo không đúng thời hạn: 4 quyết định của Tòa án Nhân dân TP HCM, Quyết định số 66/QĐ-CT ngày 11/1/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục thuế TP HCM.

Công bố chậm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính riêng quý I, II/2021 và báo cáo tài chính hợp nhất quý I, II/2021, Báo cáo thường niên năm 2020.

Bên cạnh đó, Nhà Thủ Đức bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch nhiều tài liệu. Cụ thể, TDH công bố sai lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý IV/2020 so với báo cáo tài chính kiểm toán 2020, sai lệch tại báo cáo tài chính bán niên 2021 và báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2021; nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Đối với cổ phiếu AAM, ngày 15/6 vừa qua, HOSE đã ra quyết định giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu của CTCP Thủy sản MeKong. Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế năm 2021 của AAM đạt 226 triệu đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 âm 1,77 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Trên thị trường, cổ phiếu AAM đang được giao dịch quanh mức 11.350 đồng/cp với thanh khoản thấp chỉ khoảng 27.000 đơn vị khớp lệnh/phiên, tương ứng đã mất 35% thị giá trong chưa đầy 2 tháng.