3816-thue-dn
Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. (Ảnh minh hoạ: VTV).

Trước đó, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với đại dịch COVID-19, Quốc Hội đã biểu quyết đồng ý giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỉ đồng.

Đối tượng áp dụng cho người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (gọi chung là doanh nghiệp) theo qui định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14.

Đó là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Về mức giảm, Nghị định nêu rõ, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kì tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng.

Kết thúc kì tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỉ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/HQ14 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kì tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Loạt doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức bằng tiền

Thêm 18 doanh nghiệp trong đó có NED, SPC, CCA, TTV, TNP, BMP... vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm ...

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền trên HNX, HOSE và UPCOM.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền trên OTC, HNX, HOSE và UPCOM.