Theo đó, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014, trong đó có nội dung về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội nhằm xử lý triệt để những bất cập liên quan đến quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Bộ Xây dựng đề xuất dự án không cần dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội
Một dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng

Dự thảo dự kiến trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Bộ Xây dựng đã đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung quy định về quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội. Một trong những phương án đưa ra theo hướng bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thay vào đó, cơ quan này bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng thời kỳ phải bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội.

Hiện, theo Nghị định 49 của Chính phủ, các dự án nhà ở thương mại quy mô từ 2ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại I, từ 5ha trở lên tại đô thị loại II và III, thì phải bố trí 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội.

Thực tế hiện nay, rất ít dự án đã hoàn thành xây dựng nhà ở xã hội theo giấy phép được cấp, số còn lại chưa hoàn thành, chưa tiến hành xây dựng hoặc chưa triển khai vì nhiều lý do.

Theo thống kê, đến nay toàn quốc có tổng số 279 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, quy mô xây dựng khoảng 148.000 căn, với tổng diện tích hơn 7,4 triệu m2. Hiện cả nước đang tiếp tục triển 355 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 377.000 căn, tổng diện tích khoảng 18,84 triệu m2