Thực hiện công điện số 1163 của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã vừa có ý kiến chỉ đạo giao Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 65 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách. Bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu báo cáo trước ngày 20/12/2022.

Bộ Tài chính: Tổ chức tín dụng môi giới trái phiếu phải có trách nhiệm | Báo Công Thương
Bộ Tài chính: Tổ chức tín dụng môi giới trái phiếu phải có trách nhiệm với nhà đầu tư

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Chứng khoán nhà nước nghiên cứu, tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó là tham mưu, dự thảo công văn gửi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Đối với các tổ chức tín dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ, cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người đến gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giao Ủy ban Chứng khoán nhà nước tiếp tục tổ chức làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn cũng như doanh nghiệp có khối lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn, đề nghị cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể chủ động thanh toán cho nhà đầu tư.

"Yêu cầu các tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Trường hợp có khó khăn cần chủ động đàm phán với nhà đầu tư qua các hình thức như gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản, hạ giá sản phẩm…" - Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng giao Ủy ban Chứng khoán nhà nước tổ chức làm việc, yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chi tiêu an toàn tài chính của công ty và tính ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Khẩn trương báo cáo kết quả cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, đặc biệt là các công ty có hình thức cam kết như bảo lãnh, mua lại trái phiếu...