Qua phân tích biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam và một số nước trong khu vực, Bộ Công Thương nhận thấy biểu giá điện của một số nước có nhiều điểm tiến bộ hơn biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam.

Đơn cử như giá điện theo 2 thành phần công suất và điện năng, giá điện điều chỉnh theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi, có hệ số giảm giá khi dùng ít điện, không bù chéo giữa các nhóm khách hàng lớn, chỉ trợ giá cho đối tượng người già, thất nghiệp, đơn thân, tách bạch chi phí dịch vụ hỗ trợ thị trường, chi phí vận hành hệ thống và quản trị thị trường...

Vì vậy, theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn tới cần phải nghiên cứu hoàn thiện biểu giá bán lẻ điện Việt Nam tham khảo các yêu cầu, nguyên tắc và tiêu chí đơn giản, dễ hiểu, minh bạch, rõ ràng, dễ thực hiện; phù hợp với tình hình ngành điện, thị trường điện và tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

3027-dien-luc
Hình minh họa

Quy hoạch điện VIII cũng tính đến phương án tách chính sách xã hội ra khỏi giá điện như đã đề ra tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

Theo đó quy định hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Giả sử mức hỗ trợ đó còn thấp thì có thể xem xét tăng lên, ví dụ 50 kWh/tháng.

Nguyên tắc xây dựng biểu giá điện phải đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi ở mức hợp lý cho ngành điện và các nhà đầu tư để không ngừng phát triển nguồn điện và lưới điện đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng; đảm bảo sự công bằng cho các khách hàng; và phù hợp với quy luật khan hiếm của các nguồn tài nguyên năng lượng.

Theo đó nhu cầu điện càng tăng thì phải huy động các nguồn tài nguyên năng lượng có điều kiện khai thác khó khăn hơn cho phát điện và do vậy giá thành các nguồn điện mới ngày càng cao hơn.

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh hiện nay, biểu giá điện bậc thang là hợp lý nhất đáp ứng các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với đặc điểm của sản xuất, kinh doanh điện, thị trường điện và các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Theo đó, tiêu chí về biểu giá bán lẻ điện bậc thang theo hướng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm; không quá phức tạp, ví dụ không quá nhiều bậc thang; kết hợp hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng đặc biệt như người già...

Đặc biệt, tại dự thảo Quy hoạch điện VIII Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu xem xét xây dựng giá bậc thang 2 thành phần công suất và điện năng, xem xét thu phí cố định hàng tháng. Đồng thời xem xét điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi; xem xét hệ số giảm giá nếu sử dụng ít điện...