Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Ảnh 1.