UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

Khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, có phía đông giáp đất nông nghiệp, phía tây giáp đất nông nghiệp và trường mầm non; phía nam: giáp khu dân cư, phía bắc giáp đất nông nghiệp.

Quy mô dân số dự kiến khoảng 650 người, diện tích khu đất lập quy hoạch 3,3 ha. Diện tích khảo sát đo vẽ bản đồ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 khoảng 5 ha.

Đây sẽ là khu ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường từ Trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn.

Về giao thông trong khu tái định cư sẽ nghiên cứu tuyến giao thông và nút giao phía đông nam của dự án đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế bán kính cong theo quy định. Xác định mạng lưới đường giao thông, chỉ giới, mặt cắt ngang đường, bao gồm các tuyến đường khu vực, đường nhánh, đường nội bộ phù hợp với quy hoạch khu vực.

Ngoài ra sẽ tổ chức giao thông an toàn, đảm bảo liên hệ giữa các khu vực và các mối liên hệ với mạng lưới bên ngoài và xác định vị trí quy mô các bãi xe và hệ thống công trình ngầm. Đối với các tuyến đường quy hoạch mới thiết kế vỉa hè rộng từ 5 m trở lên để trồng cây xanh.

Đối với các vị trí nút giao của các tuyến giao thông sẽ thiết kế làn tách, nhập để tăng khả năng lưu thông qua nút giao, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.