Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Minh Trí chỉ có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trục chính liên thôn xã Minh Trí.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Minh Trí trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn. Theo văn bản này, xã Minh Trí có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp sạch Sóc Sơn của BQLDA ĐT XD CTGT Hà Nội.

- Dự án đầu tư công trình STN.01 của Ban chỉ huy Quân sự huyện.

- Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Sơn - Minh Trí (giai đoạn 2) của Ban QLDA ĐTXD huyện.

- Chuyển mục đích đất nông nghiệp, vườn, ao liền kề, xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở.

- Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND xã.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.