Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong danh mục 460 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông này, có 451 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP kết hợp đầu tư công, theo Báo Hànộimới.

Trong số này, có 143 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 và 317 dự án mới. Dự kiến, trong giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành 443 dự án và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 là 17 dự án.

Danh mục công trình kết cấu hạ tầng giao thông cần ưu tiên triển khai giai đoạn 2021 - 2025 là 40 dự án với nhu cầu vốn hơn 210.500 tỷ đồng. Danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 là 31 công trình với nhu cầu vốn gần 188.000 tỷ đồng.

Theo báo Tiền phong, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình trên được sắp xếp dựa trên 3 nguyên tắc.

Thứ nhất là phù hợp với định hướng quy hoạch và bảo đảm tính khả thi cũng như khả năng cân đối nguồn lực. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên được xem xét, đánh giá, lựa chọn trên cơ sở tầm quan trọng, vai trò của công trình trong tổng thể mạng lưới giao thông vận tải kết hợp các điều kiện về thủ tục đầu tư liên quan đến công trình.

Thứ hai là thực hiện đầu tư tập trung, hoàn thành dứt điểm các tuyến đường bảo đảm tính kết nối đồng bộ của mạng lưới hạ tầng giao thông.

Thứ ba là giải tỏa ùn tắc giao thông, khắc phục “điểm đen” tai nạn giao thông, phục vụ an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường khả năng kết nối liên vùng và nội vùng, trong đó, tập trung hoàn thiện kết nối đô thị trung tâm với 5 đô thị vệ tinh, kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô.