Minh trí là một xã thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Xã có địa giới phía Bắc giáp xã Bắc Sơn Sơn và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp xã Tân Dân; phía Tây giáp phường Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc); phía Đông giáp xã Minh Phú và Nam Sơn. Xã được phân thành các thôn: Vụ Bản, Thắng Hữu, Thắng Trí, Lập Trí, Thái Lai, Gò Gạo, Minh Tân (Đồng Đò).

Trên địa bàn xã Minh Trí hiện nay có nhiều tuyến giao thông lớn như: đường liên thôn xã Minh Trí, Đỗ Kiên, Minh Trí – Sóc Sơm, CT05…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Minh Trí. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu đỏ là con đường sẽ mở theo quy hoạch ở trong phạm vi xã Minh Trí trong tương lai.

Đây là tuyến đường kéo dài khoảng hơn 600m nối kênh con làng Lập Trí với Vinmart NA HƯƠNG. Tuyến có điểm đầu ở tuyến đường cạnh Vinmart NA HƯƠNG đoạn gần đường Thái Lai và kéo dài nối với kênh con làng Lập Trí.

Đường sẽ mở ở xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Minh Trí trong tương lai (Ảnh màn hình: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Đường sẽ mở ở xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ MINH TRÍ trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ MINH TRÍ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ MINH TRÍ trên thực địa tại đây. 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN SÓC SƠN trên thực địa tại đây. 

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).