Tel Tel: (024) 66666282 | Fax: (024) 66666282 | Email Email: kinhtechungkhoanvn@gmail.com | Hotline Hotline: 0903101982

Ông Trần Tuấn Anh: Khánh Hòa cần làm rõ đặc thù của đô thị trực thuộc Trung ương
    Trước         Sau