Thanh Hà là một phường thuộc TP Hội An, có diện tích 6,13 km².

Phường Thanh Hà nằm ở trung tâm TP Hội An, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Cẩm Phô và phường Tân An; Phía tây giáp thị xã Điện Bàn; Phía nam giáp xã Cẩm Kim; Phía bắc giáp xã Cẩm An và thị xã Điện Bàn.

Phường Thanh Hà được chia thành 6 khối phố: Bàu Súng, Hậu Xá, Nam Diêu, An Bang, Thanh Chiếm, Trảng Sỏi.

Về quy hoạch, tháng 2/2019, UBND TP Hội An đã công khai bản kế hoạch sử dụng đất TP Hội An năm 2019. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo đó, phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của TP Hội An được xây dựng trên cơ sở dự báo và tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn TP và nhu cầu sử dụng đất do TP và cấp phường xác định đến năm 2019.

Quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Hà được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch TP Hội An.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Hà thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch đến năm 2019 của TP Hội An:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Phường Thanh Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Hà thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hội An năm 2019.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch TP Hội An năm 2019.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Hà trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hội An TẠI ĐÂY

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất TP Hội An TẠI ĐÂY.